معرفی فایلهای روتاری

خرید اینترنتی فایل روتاری فایل روتاری پروگلد ام تری - M3 Pro Gold Rotary file : اندازه فایل های روتاری معمولا با توجه به نوع دندان و اندازه گسترش خرابی دندان مشخص می شود. توقف اندازهگیری - توقف اندازهگیری قطعه ای از لاستیک است که اپراتور می تواند با استفاده از آن طول مشخص مورد نظر را هنگام استفاده از آن روی یک پرونده مشخص کند. در این مطلب نکاتی کاربردی در مورد استفاده از روتاریهای NiTi با چرخش کامل مطرح میشود هرچند که برخی نکات آن میتواند برای سیستمهای Reciprocating و انواعی مثل ژیروماتیک هم قابل تعمیم باشد. با افزایش قطر سطح مقطع، مقاومت وسیله نسبت به cyclic exhaustion کمتر میشود. بررسیهای گسترده روی ویژگیهای فیزیکی روتاریNiTi نشانداده که فشار چرخشیtorsional tension و cyclic fatigue علل اصلی شکستن وسیله است. طی درمان کانالریشه، وسایل روتاریNiTi تحت چرخش فرسایشی(cyclic tiredness) قرارمیگیرند که ممکناست منتهی به تغییرشکل و شکستگی شود. است. لذا وسایل روتاریNiTi نباید در معرض فشار زیاد ازحد چرخشی و خمش قرارگیرند. بهویژه آنکه تلاش زیاد برای خارجنمودن آن، میتواند باعث گشادشدن بیشازحد کانال و پرفوراسیون ریشه شود. بهویژه اندازه تقارب و عمق برشی پرهها از عوامل مهمی میباشند که ویژگیهای چرخشی و خمشی وسایل روتاری را تحتتأثیر قرارمیدهند.


خرید فایل روتاری

خرید اینترنتی فایل روتاری در وسایل با تقارب تدریجی، نوع تغییر شکل بهصورت بازشدگی پیچشها unwinding و درنوع با تقارب بالا از نوع شکستگی بود. به طرز عجیبی، در مطالعه ای با استفاده از فایل های Hyflex CM که Ni-Ti تغییر یافته با گرما دارند، محققان دریافتند که این فایل پس از دو بار استفاده، میزانی از توانایی برش را از دست می دهد اما بعد از ۵ بار و حداکثر ۷ بار استفاده، توانایی اولیه را دوباره به دست می آورد. این کاهش خطر تغییر شکل در کانال ریشه را بهعنوان نیروی فشار و کشش کاهش میدهد. با افزایش اندازه و تقارب وسیله، گشتاورtorque ایجادشده حین چرخش افزایشیافته و زمان شکستن کاهش مییابد. از طرفی حلقه های سبز رنگ نشان دهنده این است که هندپیس مذکور کاهنده می باشد و بر اساس ضریبی که روی آن نوشته شده است، سرعت ایرموتور را کاهش می دهد؛ مانند آنگل روتاری ۱:۶۴ که دارای حلقه سبز رنگ و سرعتی معادل یک شصت و چهارم ایرموتور است. انتخاب بین انواع دو سوراخه و چهار سوراخه بر اساس سلیقه و انتخاب شخصی نیست. Th is art icle w​as do ne with GSA C᠎ontent Gen erator DEMO!


فلسفه وجود دو سوراخ خروجی در توربین ۴ سوراخه این است که بر اساس پروتکل های جدید بهداشتی، وجود یک خروجی هوا باعث می شود که مسیر خروج هوا از قسمت سر توربین نباشد. فایل روتاری دنکو بلو از آلیاژ تیتانیوم-نیکل ساخته شده و با پروتکل تک فایل به طور رایج در اقدامات درمانی ریشه و اندو به کار برده میشود. یونیت های وارداتی که به منظور استفاده در کشورهای اروپایی و کشورهایی مثل ژاپن ساخته شده اند به منظور حفظ پروتکل های بهداشتی دارای شلنگ چهار سوراخه می باشند. البته شما می توانید با استفاده از یک نوع مبدل به نام کوپلینگ، توربین و ایرموتور دوسوراخه را به یونیت دارای شلنگ چهار سوراخه و بلعکس متصل کنید. دستگاه روتاری از جمله لوازم موردنیاز و ضروری در کلینیک های دندانپزشکی می باشد. وجود ابزار های عمومی مانند سرنگ، سوند، پنس، دسته آینه و سر آینه، پروب، سرساکشن فلزی، کلمپ رابردم، فورسپس رابردم، پانچ رابردم و ابزار ترمیمی و پروتز مانند کندانسور، برنیشر، قلم دایکال، قلم کامپوزیت، اسپاتول محکمه، همزن آلژینات، آرش کراون، کارور، هولدر نوار ماتریکس، قلم نخ زیر لثه و ابزار اندودانتیکس مانند، پلاگر، MTA کریر، قلم گوتا کاتر و ابزار جراحی مانند دسته بیستوری، فورسپس، الواتور، سوزن گیر، قیچی، کورت، رترکتور و رانژور در مطب از لیست تجهیزات مطب دندانپزشکی قابل حذف نمی باشد.


انواع مختلفی از هندپیس مانند هندپیس زاویه دار وجود دارد که برای جراحی در نواحی خلفی استفاده می شود. از توربین ۴۵ به منظور تراش در نواحی با دسترسی محدود و همچنین در جراحی ها استفاده می شود. باریک بودن و انحنای کانالهای ریشه دسترسی و معالجه آنها را بسیار دشوار و چالش برانگیز میکند، حتی برای فایل روتاری دنکو یک دندانپزشک حرفهای و با تجربه نیز، در برخی از موارد این مسئله غیرممکن است. علاوه بر این الاستیسیته بالای آنها اجازه میدهد تا با چرخشهای مداوم در کانالهای کرو دار استفاده شوند و با خطر ترانسپورت اندک کانالی مخروطی ایجاد کند. این فایل به دلیل جنس نیکل تیتانیومی که دارد انعطاف پذیری بالایی داشته و برخی مدل های آن توانایی سرعت چرخش five hundred دور در دقیقه را نیز دارند؛ به عبارت دیگر این فایل به شکل استوانه ای بوده و نوک مخروطی شکل اصلاح شده ای که دارد، موجب می شود به جای حرکت رفت و برگشتی، حرکت چرخشی داشته باشد. این وسیله به هندپیس یا موتور متصل شده و از جنس نیکل و تیتانیوم میباشد. در زمان کار با فایل روتاری دانش و مهارت خود را افزایش دهید و از کار کردن با فایل روتاری نهراسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *